Hösten drar in med lägre temperaturer, mer vind och även fukt. Det som kännetecknar senhösten och längre fram vintern, är en succesiv ökning av vatadoshan - elementen vind och rymd. Vata kännetecknas av torrhet, strävhet, kyla och rörelse (vinden).Människ

Läs mer