Det samhälle somvi lever idag alstrar så mycket vataöverskott så att det är ett problem. Även om vi tänker på vad vi äter och hur vi lever i övrigt så kommer vi inte undan all strålning somfinns runt om oss och som går rakt igenom oss. All strålning höjer

Läs mer