Så här efter jul är det lämpligt att ta upp vad sockretgör med våra kroppar.Vi i Svergie äter i dag ca 60 kg socker inklusive glukos- och fruktossirapper person och år. Det blir alltså mer än ett kg av socker i någon form i veckan, Frukossirap ochglukossi

Läs mer