Sjuk vård eller frisk vård?

Jag har länge upprörts över att så lite görs för att förebygga livsstilssjukdomar. Som livsstilssjukdomar anser jag vara bland annat högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och högt blodsocker (diabetes 2). Det kan säkert i vissa fall finnas en svårare ärftlig variant där man trots bra livvstil får dessa sjukdomar men det hör nog till undantagen, även om det är populärt bland gemene man att skylla på ärftlighet ("Min pappa hade också högt blodtryck"). Alla människor har sina svagheter men även styrkor och det är oftast miljö och livsstil som utlöser sjukdomen.

Varför behandlas inte dessa livsstilssjukdomar med i första hand livsstlsändringar? Eftersom livstilen orsakat dem bör väl boten vara att man ändrar på det som inte är bra i livsstilen, t ex ändrar kosten, börja motionera.Istället skrivs det ut massor av läkemedel för att behandla. Det kusliga är att det maskerar ju bara sjukdomen, det läker inget. Det som orsakat den finns kvar och fortsätter att påverka kroppen på ett negativt sätt. Får du i dig för lite antioxidanter för att du äter för lite grönsaker så blirdet inte bättre för av att du äter blodtryckssänkande medicin. Rör du dig för lite så hjälper inga medicner i världen mot det.

LIvsstilssjukdomarna verkar ansessom ett normalt åldrande och en majoritet av svenska folket som är över 50 år lider väl av en eller flera av dessa självförvållade åkommor. Tror läkarna att det är övermäktgit för patienten att ändra sina vanor så att man inte nämner det alls? Eller nämner man det i förbigående att det kan vara bra att gå ner i vikt, röra på sig mer mm, utan att lägga större vikt vid det. Det behövs kanske mer stöd för folk att ändra sina vanor än vad vården kan erbjuda? Har patienten inget eget ansvar för sin hälsa ochför attanpassa sin livsstil?

Högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker är i högsta grad påverkbara och det behövs inte jättestora insatser alltid för att sänka dessa värden lite grand.

Läkarna är troligen utsatta för massiv marknadsföringför livsstilsmedicinerna från läkemedelfsföretagen och måste tro på att dessa är bättre än att ändra livsstilen. Det är ju trots allt lättare att övertyga patienten om att ta ett piller och sedan kunna fortsätta leva som förut. Det går dessutom snabbt också! In med nästa patient!