Vataöverskott och strålning

Det samhälle somvi lever idag alstrar så mycket vataöverskott så att det är ett problem. Även om vi tänker på vad vi äter och hur vi lever i övrigt så kommer vi inte undan all strålning somfinns runt om oss och som går rakt igenom oss. All strålning höjer vata. Från alla slags elektriska apparater, mobiler, datorer, kraftledningar, mobilmaster mm går det ut olika elekriska vågor och impulser i rymden ochdessa är till sin karaktärvata.

Vi drabbas frivilligt eller ofrivillligt av detta fenomen och som allt levande påverkas vi också.I Svergie ansesdet ofarligt men har vi verkligen facit på detta idag? Alla de människor som faktiskt blir sjuka av det, de elöverkänsliga, kan de bara avfärdas som psykfall eller inbillningsjuka? Naturligtvis inte. Det är alltid de svagaste och känsligaste som drabbas först. Alla drabbas inte lika av samma störning.

Även om vi inte lever ett så stressat liv så stressas våra kroppar av att ustättas för all denna strålning. Vi får olika vatasymtom som kan vara allt från attuppleva en ständig känlsa av stress, att inte kunna koppla av riktgt och känna sig avslappnad, till sömnproblem och oro och följdsjukdomar av detta. Även koncentrationstörningar och överaktvitet som många barn lider av idag skullekunna bero denna elektromagnetiska smog som vi omges av.

Hur ska man motverka denna slags biologiska stress? Att försöka vistas regelbundet i områden långt frånstorstadsmiljön och masterär ett sätt. Det finns även "avskärmingsåtgärder" mot strålining man kan göra, där får man prova sig fram till vad som hjälper. I övrigt är det vatamotverkande rutiner som gäller - regelbundet liv, noga med sömn osv..Det kan hjälpa att smöjra in sig med olja, skölja munnen med olja och även smörja in näsborrarna med olja, eftersom olja dämpar vataöverskott.

Meditation med vila för hjärnan är också viktig och andningsövningar - allt motverkar för hög vataandel i kroppen.