Björkblad

Björken har slagit ut här på västkusten i alla fall och jag passar på att laga ett te av bladen som både är gott och nyttigt. Av färska blad kan man ta 1/2 dl till en stor kopp te.

Björkblad har använts i renande vårkurer och påverkar främst njurarna genom att vara urindrivande. De kan också vara bra vid urinvägsinfektiioner. Även vid reumatiska besvär ochled-muskelvärk kan björken vara till nytta då denlöser upp slaggämnen i bindväven som urinsyror.

Vill du torka dem och spara så ska bladen vara helt utslagna och plockas innan mitten av juni.

Björk minskar överskott av pitta och kaphamen kan öka vata i kroppen. Björkbladste som kurpå våren kan vara bra för de flesta eftersom det är en årstid då kapha dominerar.