Ayurveda - flera tusen års erfarenhet av hälsa

Ayurveda betyder kunskap om livet och livet - vad vi gör, hur vi äter och dricker, vår dygnsrytm- är vad ayurveda handlar om. Ayurveda beskriver hur allt i vår miljö och runt omkring oss påverkar hur vi mår psykiskt och fysiskt, andligt och själsligt.  Det ger oss en förståelse för vad som skapar hälsa och vad som ger sjukdom och därmed får vi också redskap att kunna förbättra vår egen hälsa och hålla oss friska. Ayurveda är ingen religion men lyfter fram betydelsen av andlighet - vi behöver ha en mening med våra liv och uppleva en större meningsfullhet med tillvaron än att bara skaffa oss en massa materiella prylar.

Vi har anledning att fundera över vad som gjort att ett hälsosystem kunnat överleva i så många årtusenden. Ayurveda är det äldsta medicinska system i världen idag som fortfarande är i bruk. Ayurveda är till ursprunget en muntlig tradition, som går tillbaka mer än 4000 år i tiden och som började skrivas ner århundradena f. Kr.  Efterhand utvecklades och förfinades kunskapen till att omfatta olika medicinska områden såsom bland annat kirurgi, psykiatri och pediatrik (barnmedicin).


Helheten är viktigast

Centralt inom ayurveda är kunskapen om att vi alla är en del av universum. Vi kan studera detaljer men får inte glömma att detaljen är bara en del av den stora oändliga energiväv som allt i universum består av. Inom den moderna vetenskapen har man haft en tendens att plocka sönder allt in i minsta beståndsdel och man glömmer lätt att allt ändå är beroende av vartannat. Ett bra exempel är specialiseringen inom sjukvården där varje specialist ser till sin del av kroppen men vem av dem ser hela människan?


Vad skapar sjukdom?

Sjukdom uppstår av att obalanser i kroppen får pågå under längre tid. Ayurveda talar om sex olika stadier i hur sjukdomar uppstår. I det första stadiet har vi störningar som lätt går att åtgärda med enkla medel och i sista stadiet har vi ådragit oss en kronisk sjukdom. I första stadiet lider vi kanske av lättare matsmältningsproblem, sover dåligt, i sjätte stadiet har vi kroniska hjärtproblem eller långvariga depressioner. Det säger sig själv att det går fortare att komma tillbaka i balans och hälsa om vi upptäcker störningen i första stadiet. Men även långt gångna sjukdomar kan förbättras med ibland relativt enkla medel som kost- och livsstilsförändringar.

 

Vad ger obalans i kroppen? Det hänger på vilken person du är, om du har mest vata, pitta eller kapha i dig (se ordlistan härintill). Generellt kan man säga att äta för mycket under lång tid, att ha oregelbunden livsrytm ( t ex äta oregelbundet, sova för lite), utsätta sig för mycket stress och för lite vila och avkoppling, för mycket kyla eller för mycket värme - detta är några exempel på vad som kan leda till en ökning av olika doshor (vata, pitta och kapha) och till en obalans om det inte kompenseras i tid.


Hur håller vi oss friska och i balans?

Inom ayurveda säger man att människan behöver vara förankrad i sig själv. Om vi hela tiden uppslukas av vad som händer runt om oss och inte får tid att känna efter, reflektera, få tid att fundera över saker, så är risken stor att vi drar på oss olika hälsostörningar. Detta kan vara en viktig orsak till att vi blir sjuka.

 

När vi befinner oss i psykisk, fysisk och själslig obalans känner vi inte vad som är bra eller dåligt för oss. Ett exempel är en stressad person som dricker en massa kaffe för att hålla sig pigg och vaken. Kaffet gör honom ännu mer uppvarvad men han uppfattar inte att detta är dåligt för honom i längden.

 

För att komma tillbaka i balans fínns det enkla rekommendationer att följa inom ayurveda. Att sova och äta på regelbundna tider, att äta för årstiden lämplig mat (varm mat under kall årstid t ex) är några exempel. Andra är mer speciifka för just din individuella kombination av vata, pitta och kapha. Vi är biologiska varelser och våra kroppar har en livsrytm sóm vi inte kan komma i från. Det kan ju tyckas tråkigt och svårt att leva ett regelbundet liv i ett samhälle där mycket är öppet och pågår 24 timmar om dygnet. Men när du har kunskapen så kan du själv avgöra hur ett sådant liv påverkar dig och då är det kanske lättare att avstå från/ändra på vissa saker. Att ibland göra avsteg från det ideala är naturligtvis ofrånkomligt men du vet då hur du ska komma tillbaka i balans igen.

AYURVEDISK ORDLISTA

DOSHA - det finns tre stycken och de är vata, pitta och kapha. De fem olika elementen vind, rymd, eld, jord och vatten har delats in enligt nedan:

 

VATA - är rymd och luft. Exempel på egenskaper hos vata är: kall, rörlig, torr. En typisk vataperson är flexibel, kvicktänkt, fantasifull.

   

PITTA - är eld och lite vatten. Egenskaper hos pitta är varm, lätt, intensiv.

En typisk pittaperson är en drivande person, skarptänkt, ambitiös.

 

KAPHA - är jord och vatten. Egenskaper är tung, kall, fuktig, stabil. En typisk kaphaperson kan vara lugn, kraftigt byggd, tålmodig.

 

OBALANS I DOSHOR - uppstår när en dosha eller flera doshor ökar i förhållande till de andra. Varje person har sin uppsättning av vata, pitta och kapha. Man kan ha en enda dosha men det är ovanligt, ofta har man en eller två som dominerar och lite mindre av de andra.

 

BALANSERA DOSHOR - för mycket kyla kompenseras med värme, för torrt kompenseras med fukt/olja osv. Exempel: för mycket vata balanseras av värme, vila och oljemassage. För mycket pitta balanseras av svalka, avkoppling.

 

 AMA - är oförbrända slaggprodukter/restprodukter i kroppen. Kan ses som en beläggning på tungan och kan upplevas som värk, trötthet eller seghet i kroppen men även mentalt.

 

AGNI - är bildligt talat elden som förbränner maten vi äter. Agni utgörs dels av kropppens olika matsmältningsenzymer och -safter, men agni finns på fler ställen i kroppen och innefattar även en "psykisk matsmältning". Visst har du sagt om något du hört att det var svårt att smälta