Här kan du lära dig mer om vilka egenskaper de olika doshorna vata, pitta och kapha har. Allt som finns på jorden kan sägas bära olika andel av dessa doshor. Vissa växter precis som människor har mer av en viss dosha i síg. Det samma gäller djuren som kan vara en vata-hund eller pitta-häst.

För de flesta människor gäller att man är en blandning av vata. pitta och kapha, med en eller två doshor som dominerar.

Vata

Element: luft och rymd (tomhet)

Årstid: senhöst och vinter. När det gäller årstider så är gränserna förstås flytande beroende på var i landet man bor och hur väderförhållandena ser ut olika år.

Del av dygnet: kl 02-06, 14-18,

Egenskaper: kall, torr, sträv, hård, ojämn, rörlig, lätt, kvick, finlemmad/sirlig

Exempel på personliga egenskaper: kreativ, fantasifull, snabbtänkt, ombytlig, låg uthållighet

Mental obalans: oro, rädsla, rastlöshet, förvirrad

Organ/funktion som domineras av vata: tjocktarm, nervsystem, blodcirkulaton

Sjukdomar/obalanser i kroppen: förstoppning, orolig tarm/IBS, ledvärk/reumatism, huvudvärk,

Pitta

Element: eld och en aning vatten

Årstid: högsommar och tidig höst

Del av dygnet: kl 10-14, 22-02

Egenskaper: varm, het, något oljig, lätt, skarp, snabb, intensiv, flytande

Exempel på personliga egenskaper: skarptänkt, ambitiös, arbetar snabbt, uthållig

Mental obalans: irriterad, arg, hett temperament

Organ: tunntarm, lever,ögon

Sjukdomar: Inflammatoriska sjukdomar, hudproblem, ögonproblem

Kapha

Element: jord och vatten

Årstid: vår och försommar

Del av dygnet: kl 06-10, 18-22

Egenskaper: tung, kall, långsam, oljig, smörjande. kompakt, mjuk, stabil.

Exempel på personliga egenskaper: lugn, uthållig, tålmodig, omtänksam, vanemännniska

Mental obalans: trög, envis, seg

Organ: magsäck, lungor, alla slemhinnor

Sjukdomar: diabetes, fetma, luftvägssjukdomar och lungsjukdomar med mycket slem,