Kostnader för sjukvården ökar hela tiden, köerna växer, människor får inte den vård de behöver osv. Hur i hela friden ska pengarna räcka om vi i den andra änden hela tiden skapar sjukdom? Det vill säga om folk med sin livsstil, kost mm lever sig till sju

Läs mer