Vaccinationer kommer med jämna mellanrum upp igen till diskussion. Trots att sjukvården försäkrar att det är så gott som ofarligt att vaccinera sig själv och speciellt sina barn, så finns misstankarna om att det inte är så ofarligt hos föräldrar med flera

Läs mer