Corona och ayurveda

Coronaviruset Covid-19, hela världen drabbad. Vad kan du själv göra utöver de rekommenderade hygienrutinerna, hålla avstånd mm?
De som drabbas värst är människor med underliggande sjukdomar, rökare och äldre över 70 år. Vad kan vi dra för slutsats av detta?
Många av de s k underliggande sjukdomarna är livsstilsrelaterade, hjärt-kärlsjukdom, övervikt, högt blodtryck, diabetes 2 - de här sjukdomarna kan man minska risken för, så bättre sent än aldrig - börja nu!

Att äta en bra kost anpassad individuellt - efter vata, pitta och kapha - stärker dig. Att hålla kroppens kanaler rena, dvs att kroppen både ska ta upp näringen och kunna göra sig av med avfallet, är mycket viktigt för hälsan. Återigen en kost som är ren utan konstiga tillsatser, helst ekologisk så rester av bekämpningsmedel minimeras, är en förutsättning.

Ama - ayurvedans begrepp för slagg som kroppen inte gjort sig av med, är viktigt att undvika. Även den psykiska delen kan belastas av ama, som negativa tankar.
Ama kan vara grogrund för olika bakterer och virus. Att infektioner får sämre fäste i en kropp som är frisk både psykiskt och fysist, som har själslig balans, är kanske inte full ut vetenskapligt bevisat, men visst verkar det troligt. Så gör vad du kan för att må så bra du kan under coronapandemin, men känn inga krav - stress är inte bra!