Djurens villkor och billigt kött

Idag kunde vi läsa i tidningen att svenskarna väljer blllig gris framför glad gris. Under 2011 ökade importen av griskött jämfört med 2010 och antalet svenska grisbönder minskade.När det kommer till kritan och kunden står vid köttdisken så är det priset som avgör. Samtidigt så blir väl flertalet upprörda över bilder av suggor som står i bås där de inte kan vända sig. De kan bara lägga sig och resa sig, inte backa, vända eller överhuvudtaget röra sig. För att inte tala om hur djurtransporter kan gå till. Smågrisar svanskuperas och kastreras utan bedövning (det senare än så länge även tillåtet i Sverige men ska förbjudas).Svenska grisar skaom regler i djurskyddslagen följs ha en bättre tillvaro, även om vi sett exempel på mycket dålig djurhållning här i Sverige också.

Varför räcker inte medkänslan längre än till plånboken? Varför gör inte fler konsumenter medvetna val utifrån vad man vet om djurens förhållanden?

För djurens skull hade man önskat en bättre marknadsföring av svenska grisars levnadsförhållanden. Kunden behöver tydligen bli påmind om detta inför varje köp av kött. Varför kan inte grupper av grisbönder med bra djurhållning gå samman och visa med bilder över köttdisken hur deras grisar har det? Och sedan bilder av hurutländskagrisar kan ha det.(Alla utländska grisar har det inte dåligt förstås, men då kostar köttet mer också).Informationsbroschyrer vid diskarna skulle finnas där man visadeupp och beskrev sin djurhållning.

Lite bättre och aggressivare marknadsföring skulle varit bra, så att kunderna inte glömmer vad det är de köper hem i sitt plasttråg.

Vad har då dettamed hälsa att göra? I högsta grad - ett djur eller en växt blir inte bättre än uppfödningens och odlingens kvalitet. Dålig uppfödning - dåliga djur - dålig mat. Undrar varför så många människor mår dåligt - kanske köttet spelar en roll?