Kvinnor och stress

Kvinnor lider mer av stress än män, de sover sämre och riskerar nu att få minskad livslängd på grund av detta. http://svt.se/2.108068/1.2736986/stress_vanligaste_orsaken_till_sjukskrivning

Detta är väl skrämmande - jämlikhetens pris eller? Nej det tror jag inte det ska behöva vara. Men var ligger felet? Kanske är det så att kvinnan är den i familjen som fortfarande har det yttersta ansvaret att hållla reda på allt - från födelsedagar, barnens aktiviteter till vad som ska handlas hem i matväg. Jag tror också att vi måste se över alla våra aktiviteter - det är omöjligt att hinna med allt man vill. Nya aktiviteter som kommit in i våra liv ochtar ytterligaretid är mobiler, internet och sociala medier. Förvisso kan de spara tid men totatlt sett är det nog inte så... Vi lever i ett så vata-präglat samhällemed ständiga aktiviteter antingen i verkliga världenelleröver nätet.Någon tid för sig själv med att bara tänka efter saknas hos många. Det är tid man får skapa själv om man ska få den.

Vata står för rörelse och aktivitet. Med för mycket aktivitet och för lite vila (både mentalt och kroppsligt) så kan man få ett vataöverskott som yttrar sig som sömnproblem, oro, mag-tarmproblembland annatoch som på sikt kan leda till sjukdomar som hjärtproblem och psykiska problem.

Vataöverskott dämpas av vila, regelbundna sömn- och matvanor,mental avkopplingsom meditation.