Mer om blodtryck, blodfetter...

Hur ser ayurveda på högt blodtryck, höga blodfetter, högt blodsocker? Som alltid med ayurveda så ser man i första hand till de faktorer som påverkar oss i dagliga liver. Hur mycket stress finns, hur sover du, hur äter du osv.

Jag skrev i ett tidigare inlägg att ovanstående sjukdomar är självförvållade, kanske lite onödigt hårt skrivet. Många människor kan vara i en livssituation som är svår att påverka själv helt och hållet.

Vid högt blodtryck är vata inblandat eftersom vata styr blodcirkulationen,och pitta eftersom blod är relaterat till pitta. För mycket av både vata och pitta i kroppen kan leda till högt blodtryck. Olika personer har olika svagheter, därför leder inte heller alltid överskott av vissa doshor (vata, pitta) till samma problem hos alla. Medicinen är att minska stressen, se till att få avkoppling på det mentala planet, regelbundet liv - allt detta minskar vata- och pittaöverskott.

Höga blodfetter är relaterat till överskott av kapha och ama (slaggprodukter). Ändra till en kapha-dämpande kost och stimulera kroppen till ökad förbränning så att den gör sig av med slaggprodukter genom motion, kryddig mat och speciella kosttilskott.

Högt blodsocker är ett förstadium till diabetes och behandlas som diabetes. Kaphadämpande kost är bra här också, där manminskar på mat med söt smaksom söta frukter, socker, fett, bröd, vitt ris och potatis.

Det finns ännu fler åtgärder - det här är bara exempel på vad man kan göra och hur man tänker inom ayurveda. Gemensamt för alla dessa tre tillstånd är att det ofta är för mycket mat, fel mat och dålig förbränning av maten som är huvudproblemet. Sedan stress ovanpå och så har du sjukdomarna.

Läs mer om vata, pitta och kapha.