Skrämmande medicinförgiftningar

Skrämmande fakta är att 30 % av patienterna som tas in på sjukhus vårdas för biverkningar av sina mediciner. Detta gällerfrämst de gamla människorna. Antalet mediciner i medeltal som de tar har också fördubblats. Detta är en skandal som orsakar både lidande (och säkert även dödsfall) och onödiga kostnader. Man undrar hur det står till i dessa läkareshjärnor som skriver ut medicinerna - vad gjorde de under sin långa utbidning, sov de? Det verkar vara ren okunskap eller ren nonchalans, eller bådeoch, som gör att det ser ut så här. Jag tycker att man har rätt att kräva att läkare är utbildade i farmakologi- läkemedelsanvändning och att det inte ska skrivas ut något som inte är abslolut nödvändigt.

Ibland har jag känslan av att när man fyllt 70 så vill läkarna pracka på en mediciner för säkerhets skull eller "det är bra att ta". Jag har faktiskt hört de argumenten. Man upplyser inte om biverkningarna och äldre människor litar på sina läkare och ifrågasätter inte läkarens ordination. Ett bra exempel är de kolesterolsänkande statinerna. Jag känner flera äldre som fått olika biverknigar av de här medicinerna, och där läkarna slentrianmässigt skrivit ut dessa, som något somrent allmänt är bra att ta.

Detta att gamla människor tar för många mediciner har det talats länge om, men inget verkar hända, utan man får fortsätta förgifta människor (till döds).

Varför skulle man inte kunna använda örter inom äldrevården och tipsa äldre människor om detta? Att använda rogivande teer för att sova bättre, örter för matsmältning m m. Kost- och livsstilsförändringar fungerar för alla åldrar och skulle tlllämpas i första hand. Där det inte handlar om livshotande tillstånd skulle annat än kemiska mediciner vara första alternativet. Med tanke på att äldre även är känsligare än yngre för kemiska mediciner.