Om företaget Örtguiden och mål med verksamheten

Örtguiden startades 2007 med målsättningen att hjälpa människor som är intresserade och beredda att ta ansvar för sin hälsa. Jag, Marie Lindgren, som startat detta företag har under mer än 20 års tid ägnat mycket tid att lära mig mer om naturlig hälsa och hur vi kan hålla oss friska. Jag är diplomerad hälsorådgivare inom ayurveda och diplomerad fytoterapeut (behandling med växter och örter).

Jag har själv lidit av olika hälsoproblem, som migrän, ledvärk, urinvägsinfektioner, upprepade och långdragna förkylningar och mag-tarmproblem. För att nämna några.... Inga allvarligare sjukdomar men nog så tröttsamt och besvärligt ändå. För sådana här krämpor får man ingen hjälp med inom sjukvården - kan de inte hitta något i sina labbprover så finns där inget problem. De vanliga medicinerna som säljs på apotek har också mer eller mindre allvarliga biverkningar och det känns inte bra att använda dem mer än när det är absolut nödvändigt.

Grunden till hälsa måste läggas på andra sätt än att hålla på och korrigera i efterhand med en massa piller. Att använda örter förebyggande och lindra olika symptom är effektivt och ha en livsstil som befrämjar hälsa är viktigt, men det här räcker ibland inte ändå upptäckte jag . Genom ayurveda förstod jag att alla ätgärder måste också anpassas till den person det gäller, vilken årstid, hur svag/stark personen är med mera, för att man ska uppnå en varaktig hälsa.

 

Jag lär mig hela tiden nya saker genom att iaktta och notera vad som blir resultater när man gör olika åtgärder. Inte minst gäller detta djuren, då även mina djur (hästar, katter, får bland andra) också varit sjuka eller lidit av diverse hälsostörningar. Att behandla djur är så mycket svårare för de kan som bekant inte tala.... Dessutom läser jag och söker aktivt information för att lära mig mer - och inte minst prata med andra terapeuter inom alternativmedicinen.

Det är otroligt intressant och mycket som alternativmedicinen och hälsorörelsen talat länge om bekräftas av forskningen idag. Jag kan bara nämna den betydelse som mag-tarmhälsan och bakteriefloran har för olika sjukdomar och detta har hävdats länge av hälsofolket.

Det ska vara lätt att må bra

Jag tycker det är viktigt att nå ut till människor med hur de kan klara av sina mindre hälsoproblem själva. För det första så skapar det en trygghet för varje individ att man kan ta hand om mindre krämpor själv.. För det andra så är det så att för många hälsoproblem och krämpor erbjuder sjukvården ingen bra lösning eller ingen lösning alls. Idag när människor lider så mycket av stressrelaterade åkommor så är der kanske inte symptomdämpande mediciner i första hand som behövs.

Målet med denna sida och med min verksamhet är just detta: att underlätta för människor att hitta lösningar så att de kan må bättre.

Hur använder jag örter?

Med örter menar vi i vardagligt tal växter med någon/några medicinska egenskaper. Botaniskt sett är långt ifrån alla medicinalväxter örter. Även träd, frukter, gräs m fl kan användas i medicinskt syfte.

I allmänhet ska medicinalväxter inte intas mer än tre veckor utan uppehåll. Vissa växter kan användas längre tid. Huvudskälet till detta är att kroppen vänjer sig och växten mister sin verkan. Vissa växter kan i långa loppet också ha oönskade effekter men det är sällsynt. Ofta känner man själv att nu vill jag inte ha den här örten mer och då ska man lyssna till sin kropp.