Val igen - vilka partier talar om förebyggande hälsovård? 

Kostnader för sjukvården ökar hela tiden, köerna växer, människor får inte den vård de behöver osv.

Hur i hela friden ska pengarna räcka om vi i den andra änden hela tiden skapar sjukdom? Det vill säga om folk med sin livsstil, kost mm lever sig till sjukdom. För visst är det så, allt beror inte på arvet, tvärtom det är miljön i form av mat, livsstil som utlöser sjukdom i de flesta fall. En majoritet av sjukdomar är livsstilsrelaterade idag.

Det räcker att titta i matbutikerna, så är mycket av det som säljs näringsfattigt skräp.


Upp till kamp för en bättre medvetenhet om vad som gynnar hälsan så att vi kan välja bort det dåliga!